Nieuwjaar 2017

december 28th, 2016

een goed 2017

 

In de stilte kun je jezelf hervinden.

Iedereen is zoals hij is en hoeft zich aan geen ander te spiegelen, dan aan zichzelf, aan zijn eigen innerlijke bron, waar het stil is. Onstuimig water, maar in de diepte is er die stille, eeuwige stroom (zie de haiku). Ik vertrouw en concentreer me op die stille bron, die me voedt, even goed als mijn onrust. Het gaat erom ons daarvan bewust te worden. Ze zijn er allebei: de stille bron en de innerlijke onrust.

 

Er zijn altijd wel weer momenten waarop je je even zou willen terugtrekken uit de hectiek van het leven om de stilte te beleven of te hervinden.

Mijn bijdrage voor dit jaar bestaat uit de wekelijkse meditatie-uren, stiltedagen en 2 stilteweekends.

Het eerstkomende stilteweekend (24-26 maart) is in de abdij “De Slangenburg” te Doetinchem.

programma 2017 

Stilteweekend 24 – 26 maart 2017

december 9th, 2016

Het eerstkomende stilteweekend in 2017 is van 24 tot 26 maart in het stiltecentrum bij de abdij in de Slangenburg (Doetinchem).

Op adem komen, er helemaal uit zijn.

Meditatie, yoga, stiltewandelingen en verhalen.

Vind hier alle informatie.

Dag van de Stilte 2017

januari 16th, 2017

Jaarlijks organiseert STILTELEREN een activiteit op de landelijke Dag van de Stilte. In 2017 is dat zondag 29 oktober.

Het wordt de vertoning van de film In Pursuit of Silence in het Doesburgse filmhuis. Op verzoek van STILTELEREN is deze film geprogrammeerd.

Deze film is een documentaire over een meditatieve zoektocht naar onze relatie met stilte en geluid en over de invloed van lawaai in ons leven.

De voorstelling zal worden ingeleid door Helmi de Vaan.

 

Zen en de kunst van compassie

april 14th, 2016

Zenmeester AMA Samy

Op zondag 17 april 2016 zond NPO 2  een film uit met als titel ‘Zen en de kunst van compassie’, gemaakt door Pat van Boeckel over Ama Samy. Hij is de zenleraar van Helmi de Vaan, de drijvende kracht achter Stilteleren.

Ama Samy leeft als priester in India wanneer hij het boeddhisme tegenkomt. Het voert hem naar Japan, waarna hij terugkeert met de diepe wens het boeddhisme naar het land van herkomst te brengen.

Bekijk de trailer (nederlands ondertiteld)

Bekijk de hele film (engelstalig) (ca. 42 min.)

bundel stilte spreekt

maart 18th, 2016

Op de Dag van de Stilte 26 oktober 2014  presenteerde Helmi een bundel met ca. 55 teksten door haar geselecteerde teksten uit de collectie meer dan tweehonderd teksten die Stilteleren de afgelopen vier jaar heeft verzameld, bewerkt en gebruikt in de wekelijkse meditatiebijeenkomsten.

Stilte spreekt - boekje

De bundel is te koop bij Stilteleren, voor de prijs van € 8,–, bij afhalen en voor € 10,– bij toezending.

De kunst van de stilte

augustus 26th, 2010

De kunst van de stilte is

de stilte weer toelaten door:

  • oefenen in niets doen,
  • oefenen in niet doen.

Deze kunst beoefen je door te mediteren.

Meditatie vraagt om letterlijk stil te staan en stil te zijn bij waar je toch mee bezig bent. Je vraagt je dan af: waarom ren ik zo hard, waarom moet ik zoveel, wat jaag ik na en wil ik dat zelf eigenlijk wel?

Toch laten we het allemaal maar gebeuren! Het leven glipt ons door de vingers, we hebben er zelf geen vat meer op en we komen aan écht genieten niet meer toe.

Voortdurend wordt ons leven ingevuld door wat we moeten doen, zoals werken, koken, kinderen opvoeden, schoonmaken, wassen …. En in alles laten we ons de maat voorschrijven door de buitenwereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we bijvoorbeeld horen dat jonge ouders lijden aan opvoedingsstress.

Hoe kom je ertoe een aantal stoorzenders buiten te sluiten?

Door naar jezelf te luisteren, door stil te staan bij het moment: er is niet meer, er is niet minder. Door je te confronteren met de stilte kun je weer grip krijgen op je eigen gedachten en op je eigen leven. Je leert de betrekkelijkheid zien van het harde rennen en stressen.

Wat levert stilte je op?

Door de stilte te zoeken krijg je meer ruimte en daardoor een ander zicht op jezelf en je leven. Stilte helpt je de verbinding te leggen tussen wie je bent, wat je wilt, en wat je doet. In de stilte is er tijd om daar naar te kijken en ervan te leren. Je bent dan meer waarnemer van het leven dan deelgenoot. Stilte is kracht!

Om de stilte te beleven samen met anderen kunt u deelnemen aan wekelijkse meditaties van een uur op maandag en vrijdag in Doesburg.

Spreekt het bovenstaande u aan en wilt u er meer over weten, neem dan contact op met Helmi de Vaan.

Stiltebijeenkomsten in Doesburg

juli 29th, 2010

Tweemaal per week zijn er stiltebijeenkomsten in de stilteruimte aan de Ph. Gastelaarsstraat 13 te Doesburg, op de maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur en op vrijdagochtend van 8:00 tot 9:00 uur.

Begeleid door Helmi de Vaan krijgen de deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met wat stilte kan betekenen.

De bijeenkomsten zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Aanmelding is echter noodzakelijk.

Ervaring met meditatie is niet nodig. Voor nieuwe deelnemers wordt tijd ingeruimd voor een korte introductie.

Het is natuurlijk altijd mogelijk enkele bijeenkomsten bij te wonen om te zien of het bij u past.

Bijdrage: € 8,– per maand bij eenmaal in de week; bij tweemaal in de week: €15,– .

Hebt u belangstelling, neem dan contact op.

Stilte is kracht

maart 8th, 2010

In de stilte vind je de kracht, de energie, de creativiteit en daardoor ook de moed om eerlijk naar jezelf te kijken. Dat vraagt om tijd te nemen, stil te staan bij het moment, waardoor je leven meer inhoud, meer kwaliteit krijgt. In die aandacht komt er ruimte vrij die aanzet tot creativiteit.

Hoe doe je dat concreet? En hoe pas je dat in je dagelijks leven toe?

Door daadwerkelijk te kiezen om stil te wezen, te gaan zitten en niets te doen. En in dat stil zijn, zitten en niets doen zul je pas echt merken dat alles gewoon door gaat.

Het is een natuurlijke beweging van komen en gaan, van uit- en inademing. Het weer leren bewegen op dit natuurlijke ritme vraagt discipline. Je weer bewust worden van wat er bij jou als mens gaande is: de uit- en inademing, in regelmatige afwisseling, zonder maar door te jakkeren. Je leert hiermee afstand te nemen, om het prettige vast te houden en het onprettige af te weren. In de wezenlijke stilte doet het er even niet toe, maar het vraagt discipline om te leren de stilte toe te laten en om door te gaan met dat te oefenen. Dan kan de stilte een onderdeel van je leven worden.

Zo creëer je een veilige ruimte die je altijd bij je hebt temidden van alle beweging, alle drukte in en om je heen. Een ruimte waarin je je kunt terugtrekken op momenten waarop jij daaraan behoefte hebt.

Voor deze ruimte kun je altijd kiezen.

Waarom stilte leren?

maart 3rd, 2010

Om jezelf en daardoor ook de ander beter te kunnen horen – verstaan – begrijpen – zien!

 Je zult toch eens al dat rumoer, gewoel van gedachten, meningen van en over jezelf en om je heen tot rust willen brengen.
Dat doe je door afstand te nemen van de dagelijkse drukte en dan ook letterlijk tijd te nemen om tot jezelf te komen, tot de stilte.

  • Stilte heb je altijd beschikbaar, als je er maar open voor staat.
  • Stilte is een essentiële basisbehoefte.
  • Stilte levert de basis voor al het nieuwe dat komen gaat.
  • Stilte is kracht.
  • Stilte brengt je terug in het hier en nu.
  • Stilte is voeding!

Read the rest of this entry »

Stilte kun je leren!

februari 26th, 2010

Waar je ook mee bezig bent of mee bezig wilt zijn, altijd zal het je aandacht vragen.
Aandacht kun je alleen geven als er voldoende rust en stilte aanwezig is. Stilte binnen jezelf èn stilte om je heen.

Stiltemomenten inbouwen in je dagelijkse bezigheden kan zeer verhelderend werken. Na een stiltemoment ben je beter in staat je aandacht te richten. Stilte geeft inzicht in wat zich in jezelf en in de ander (je omgeving) afspeelt.

Stilte is een basisvaardigheid, net als zwemmen, rekenen, lezen…
Stilte kun je dus leren, bijvoorbeeld hier.