Dag van de Stilte 2019

oktober 6th, 2019

Jaarlijks organiseert STILTELEREN een activiteit op de landelijke Dag van de Stilte. In 2019 is dat zondag 27 oktober.

Dit jaar is ervoor gekozen om op die dag in Doesburg een introductiebijeenkomst van ongeveer een uur aan te bieden, onder de titel

Hoe pas je meditatie in je dagelijks leven in?

De bijeenkomst wordt tweemaal gehouden: ’s ochtends om 11:00 uur en ’s middags om 14:30 uur in de eigen stilteruimte aan de Ph. Gastelaarsstraat 13 in Doesburg.

Vanaf een kwartier voor aanvang is de deur open voor belangstellenden.

De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de Dag van de Stilte wordt altijd op prijs gesteld.

Aanmelden is niet nodig.

Stilteweekend 8 – 10 november 2019

juli 4th, 2019

Er komt weer een stilteweekend!

Gelukkig heb ik voor stilteweekenden een accommodatie gevonden waarover ik zeer enthousiast ben. Zowel de accommodatie als de omgeving lijken mij ideaal.

Het eerstkomende weekend zal dat zijn van vrijdagmiddag 8 tot zondagmiddag 10 november 2019 in het gastenverblijf van abdij Nieuw Sion te Diepenveen. Zowel de accommodatie als de omgeving is ideaal voor kleine groepen. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 8 oktober.

Het thema voor dit weekend zal zijn “ruimte”.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De kunst van de stilte

augustus 26th, 2010

De kunst van de stilte is

de stilte weer toelaten door:

  • oefenen in niets doen,
  • oefenen in niet doen.

Deze kunst beoefen je door te mediteren.

Meditatie vraagt om letterlijk stil te staan en stil te zijn bij waar je toch mee bezig bent. Je vraagt je dan af: waarom ren ik zo hard, waarom moet ik zoveel, wat jaag ik na en wil ik dat zelf eigenlijk wel?

Toch laten we het allemaal maar gebeuren! Het leven glipt ons door de vingers, we hebben er zelf geen vat meer op en we komen aan écht genieten niet meer toe.

Voortdurend wordt ons leven ingevuld door wat we moeten doen, zoals werken, koken, kinderen opvoeden, schoonmaken, wassen …. En in alles laten we ons de maat voorschrijven door de buitenwereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we bijvoorbeeld horen dat jonge ouders lijden aan opvoedingsstress.

Hoe kom je ertoe een aantal stoorzenders buiten te sluiten?

Door naar jezelf te luisteren, door stil te staan bij het moment: er is niet meer, er is niet minder. Door je te confronteren met de stilte kun je weer grip krijgen op je eigen gedachten en op je eigen leven. Je leert de betrekkelijkheid zien van het harde rennen en stressen.

Wat levert stilte je op?

Door de stilte te zoeken krijg je meer ruimte en daardoor een ander zicht op jezelf en je leven. Stilte helpt je de verbinding te leggen tussen wie je bent, wat je wilt, en wat je doet. In de stilte is er tijd om daar naar te kijken en ervan te leren. Je bent dan meer waarnemer van het leven dan deelgenoot. Stilte is kracht!

Om de stilte te beleven samen met anderen kunt u deelnemen aan wekelijkse meditaties van een uur op maandag en vrijdag in Doesburg.

Spreekt het bovenstaande u aan en wilt u er meer over weten, neem dan contact op met Helmi de Vaan.

Stiltebijeenkomsten in Doesburg

juli 29th, 2010

Tweemaal per week zijn er stiltebijeenkomsten in de stilteruimte aan de Ph. Gastelaarsstraat 13 te Doesburg, op de maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur en op vrijdagochtend van 8:00 tot 9:00 uur.

Begeleid door Helmi de Vaan krijgen de deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met wat stilte kan betekenen.

De bijeenkomsten zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Aanmelding is echter noodzakelijk.

Ervaring met meditatie is niet nodig. Voor nieuwe deelnemers wordt tijd ingeruimd voor een korte introductie.

Het is natuurlijk altijd mogelijk enkele bijeenkomsten bij te wonen om te zien of het bij u past.

Bijdrage: € 2,– per maand bij eenmaal in de week; bij tweemaal in de week: €15,– .

N.B.: met ingang van 1 februari 2019 wordt de bijdrage € 2,50 per keer!

Hebt u belangstelling, neem dan contact op.

Stilte is kracht

maart 8th, 2010

In de stilte vind je de kracht, de energie, de creativiteit en daardoor ook de moed om eerlijk naar jezelf te kijken. Dat vraagt om tijd te nemen, stil te staan bij het moment, waardoor je leven meer inhoud, meer kwaliteit krijgt. In die aandacht komt er ruimte vrij die aanzet tot creativiteit.

Hoe doe je dat concreet? En hoe pas je dat in je dagelijks leven toe?

Door daadwerkelijk te kiezen om stil te wezen, te gaan zitten en niets te doen. En in dat stil zijn, zitten en niets doen zul je pas echt merken dat alles gewoon door gaat.

Het is een natuurlijke beweging van komen en gaan, van uit- en inademing. Het weer leren bewegen op dit natuurlijke ritme vraagt discipline. Je weer bewust worden van wat er bij jou als mens gaande is: de uit- en inademing, in regelmatige afwisseling, zonder maar door te jakkeren. Je leert hiermee afstand te nemen, om het prettige vast te houden en het onprettige af te weren. In de wezenlijke stilte doet het er even niet toe, maar het vraagt discipline om te leren de stilte toe te laten en om door te gaan met dat te oefenen. Dan kan de stilte een onderdeel van je leven worden.

Zo creëer je een veilige ruimte die je altijd bij je hebt temidden van alle beweging, alle drukte in en om je heen. Een ruimte waarin je je kunt terugtrekken op momenten waarop jij daaraan behoefte hebt.

Voor deze ruimte kun je altijd kiezen.

Waarom stilte leren?

maart 3rd, 2010

Om jezelf en daardoor ook de ander beter te kunnen horen – verstaan – begrijpen – zien!

Je zult toch eens al dat rumoer, gewoel van gedachten, meningen van en over jezelf en om je heen tot rust willen brengen.
Dat doe je door afstand te nemen van de dagelijkse drukte en dan ook letterlijk tijd te nemen om tot jezelf te komen, tot de stilte.

  • Stilte heb je altijd beschikbaar, als je er maar open voor staat.
  • Stilte is een essentiële basisbehoefte.
  • Stilte levert de basis voor al het nieuwe dat komen gaat.
  • Stilte is kracht.
  • Stilte brengt je terug in het hier en nu.
  • Stilte is voeding!

Read the rest of this entry »

Stilte kun je leren!

februari 26th, 2010

Waar je ook mee bezig bent of mee bezig wilt zijn, altijd zal het je aandacht vragen.
Aandacht kun je alleen geven als er voldoende rust en stilte aanwezig is. Stilte binnen jezelf èn stilte om je heen.

Stiltemomenten inbouwen in je dagelijkse bezigheden kan zeer verhelderend werken. Na een stiltemoment ben je beter in staat je aandacht te richten. Stilte geeft inzicht in wat zich in jezelf en in de ander (je omgeving) afspeelt.

Stilte is een basisvaardigheid, net als zwemmen, rekenen, lezen…
Stilte kun je dus leren, bijvoorbeeld hier.