Stilte is kracht

In de stilte vind je de kracht, de energie, de creativiteit en daardoor ook de moed om eerlijk naar jezelf te kijken. Dat vraagt om tijd te nemen, stil te staan bij het moment, waardoor je leven meer inhoud, meer kwaliteit krijgt. In die aandacht komt er ruimte vrij die aanzet tot creativiteit.

Hoe doe je dat concreet? En hoe pas je dat in je dagelijks leven toe?

Door daadwerkelijk te kiezen om stil te wezen, te gaan zitten en niets te doen. En in dat stil zijn, zitten en niets doen zul je pas echt merken dat alles gewoon door gaat.

Het is een natuurlijke beweging van komen en gaan, van uit- en inademing. Het weer leren bewegen op dit natuurlijke ritme vraagt discipline. Je weer bewust worden van wat er bij jou als mens gaande is: de uit- en inademing, in regelmatige afwisseling, zonder maar door te jakkeren. Je leert hiermee afstand te nemen, om het prettige vast te houden en het onprettige af te weren. In de wezenlijke stilte doet het er even niet toe, maar het vraagt discipline om te leren de stilte toe te laten en om door te gaan met dat te oefenen. Dan kan de stilte een onderdeel van je leven worden.

Zo creëer je een veilige ruimte die je altijd bij je hebt temidden van alle beweging, alle drukte in en om je heen. Een ruimte waarin je je kunt terugtrekken op momenten waarop jij daaraan behoefte hebt.

Voor deze ruimte kun je altijd kiezen.

Comments are closed.